FPT-Dni Xin Chào Quý Khách

Gói MegaSave tốc độ 3Mb:

  - Dành cho Khách Hàng từ mạng khác chuyển qua:

 • Ø  Phí hòa mạng 150 ngàn
 • Ø  Tặng modem 4 cổng hoặc 1 cổng wifi
 • Ø  Cước hàng tháng 180 ngàn trọn gói
 • Ø  Miễn phí hòa mạng khi đóng trước 6 tháng cước.

  - Dành cho Khách Hàng hòa mạng mới:

 • Ø  Phí hòa mạng 50 ngàn – Tặng modem 1 cổng
 • Ø  Phí hòa mạng 250 ngàn – Tặng modem 4 cổng
 • Ø  Cước hàng tháng 200 ngàn trọn gói
 • Ø  Miễn phí hòa mạng khi đóng trước 6 tháng cước.

Gói MegaYou tốc độ 6Mb:

- Dành cho Khách Hàng từ mạng khác chuyển qua:

 • Ø  Phí hòa mạng 150 ngàn
 • Ø  Tặng modem 4 cổng hoặc 1 cổng wifi
 • Ø  Cước hàng tháng 220 ngàn trọn gói
 • Ø  Miễn phí hòa mạng khi đóng trước 6 tháng cước.

- Dành cho Khách Hàng hòa mạng mới:

 • Ø  Phí hòa mạng 250 ngàn
 • Ø  Tặng modem 4 cổng hoặc 1 cổng wifi
 • Ø  Cước hàng tháng 220 ngàn trọn gói
 • Ø  Miễn phí hòa mạng khi đóng trước 6 tháng cước.

Gói MegaMe tốc độ 8Mb:

 • Ø  Phí hòa mạng 200 ngàn
 • Ø  Tặng modem 4 cổng hoặc 1 cổng wifi
 • Ø  Cước hàng tháng 300 ngàn trọn gói
 • Ø  Miễn phí hòa mạng khi đóng trước 6 tháng cước.
 • Lưu ý bảng giá trên chưa bao gồm 10 %